Publicaties

 • Kiezen voor kenniswerkers

  | Column

  Onlangs wijdde het Britse zakenblad The Economist een heel katern aan de dreiging van een baanloze groei, sterker nog, de oprukkende technologie zou steeds meer banen gaan vernietigen. Of de ontwikkeling daadwerkelijk tot baanvernietiging leidt is een punt van discussie.

 • Briljante bedrijven

  Briljante bedrijven

  | Advies

  De overheid moet zich meer richten op de ondernemingen die voor economische groei in Nederland zorgen: groeibriljanten. Dit zijn innovatieve ondernemingen met de ambitie en potentie om te groeien, veelal internationaal. De overheid moet deze groeibriljanten centraal zetten en een goede omgeving voor hen creëren om te groeien.

 • Alle Innovatie Telt!

  Verslag symposium ‘Alle Innovatie Telt!’

  | Overig

  Innovatie is de motor van economische groei en staat aan de basis van welvaart en welzijn. Daarover is iedereen het eens. Echter, de aandacht voor innovatie in het beleid blijft vooral beperkt tot technologische innovatie. Sociale innovatie en diensteninnovatie blijven onderbelicht. Onterecht, want: Alle innovatie telt!

 • De kracht van sociale innovatie

  De kracht van sociale innovatie

  | Advies

  Sociale innovatie zorgt voor dynamiek, experimenteerdrift, innovatieve verdienmodellen en actieve betrokkenheid bij de publieke zaak. Nederland loopt achter op het vooruitstrevende beleid van andere landen.

 • Ierland: een ecosysteem voor groeibedrijven

  Ierland: een ecosysteem voor groeibedrijven

  | Overig

  Ter voorbereiding op het advies over het innovatie- en groeivermogen van het MKB, heeft de AWT het Ierse beleid voor innovatieve en groeiende ondernemingen in kaart laten brengen.